ต่อมาเวลา 12.55 น.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช. คลัง ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเลตตามที่น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลอภิปราย ว่า การทำงานของรัฐบาลตอนนี้เหมือนเด็กรอเกรด ต้องรอสอบก่อนว่าการทำงานที่ผ่านมาทิศทางถูกต้องหรือไม่ เมื่อครบวาระมาตัดเกรดอีกครั้ง เพื่อส่งการบ้านให้กับพี่น้องประชาชนตัดสินให้เอ ไม่อยากให้คาดเดาไปต่างๆนาๆเดี๋ยวหน้าแตกอีก เกิดความสับสน ทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ รอดูก็การแถลงในวันที่ 10 เม.ย.เรื่องดิจิทัลวอลเลตนั้นยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ ทั้ง จำนวนคนเข้าสู่โครงการ แหล่งเงิน เพราะต้องเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายและข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเดินหน้าที่เป็นประโยชน์ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เปลี่ยน  5-6 ครั้ง ตามที่อภิปราย เพราะบางอย่างที่รายงานต่อสภาฯ และตามที่สิ่งที่อภิปรายไปนั้นเป็นการคาดเดา ไม่ใช่มาจากคณะกรรมการดิจิทัลวอลเลต หรือนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ หรือ ตน อย่างไรก็ดีการประชุมของคณะกรรมการฯ นั้น เชื่อว่าจะมีกลไกลที่ทำให้เดินหน้าได้ตามกรอบของกฎหมาย
“อยากให้ลดการคาดเดาลงเพราะอีกไม่กี่วัน 10 เม.ย. จะแถลงให้ชัดเจน ผมพูดไม่ได้วันนี้ เพราะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ หากพูดเท่ากับชี้นำไม่ถูกขั้นตอน รอไม่นานและไม่อยากคาดเดา หากผิดต้องหน้าแตกอีก ไม่จำเป็น ผมรอให้ชัดเจน เพื่อจบและสมบูรณ์” นายจุลพันธ์ กล่าว