ครม.เห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง  "พิพัฒน์" เผยขั้นตอนต่อไปจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ทันวันที่ 13 เม.ย.นี้

     
ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือค่าแรงขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรม นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว ในอัตราวันละ 400 บาท ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ
      
 หลังจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.วันนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ทันวันที่ 13 เม.ย.นี้ เป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ได้ทันพอดี นายพิพัฒน์ กล่าว
  
   สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.67 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรมสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด โดยจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 400 บาท
    
 ส่วนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยให้ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. นำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา ,จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ,จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา ,จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน ,จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก ,จังหวัดภูเก็ต ,จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ ,จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย