วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา  นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายวีรกิจ  มานะโรจน์กิจ  นายอำเภอบางละมุง นายมานะ   ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา  กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมด้วยสื่อสารมวลชนทุกแขนงได้เข้าร่วมงาน

 

สำหรับโครงการอนุรักษ์มรดกไทย จัดขึ้นโดย สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ซึ่งได้เล็งเห็นว่า  วันอนุรักษ์มรดกไทยเป็นวันสำคัญยิ่งของซาติ ซึ่งตรงกับวันทึ่ 2 เมษายน ของทุกปี   อีกทั้งยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี  พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ทางผู้จัดงานจึงได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบสาน วัฒนธรรมที่เป็นมรดกของไทย  


 
โดยได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทยในวันที่ 2 และ 3 เมษายน พ.ศ.2567  ที่บริเวณชายหาดสามแยกพัทยากลาง ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม 4 ภาคมีการสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจอีกทั้งจะมีการจัดซุ้ม อนุรักษ์มรดกไทย  เพื่อสาธิตถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยประกอบด้วย ซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประกอบไปด้วย พระราชประวัติ แสดงดนตรีไทย และหัวโขน ซุ้มสาธิต ถ่ายทอด วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น มวยตับจาก รำวงย้อนยุคการละเล่นท้องถิ่น สาธิตการตัดพวงมโหตร ซุ้มงานหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น งานจักสาน ผ้ามัดย้อม  และซุ้ม อาหารท้องถิ่น 4 ภาค และอาหารฮาลาล   อาหารซิกข์   ขนมไทย ซึ่งจะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชิมฟรีได้ช้อปกลับไปของที่ระลึกอีกด้วย