วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย แหลมฉบัง soft power  "สืบสาน รักษา ต่อยอด"   โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน  และได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์  ศรีพรหม  นายอำเภอศรีราชา ,นายจตุพร  บุญชอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,นายอโนทัย เจริญสันติสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย แหลมฉบัง soft power "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ประจำปี 2567  ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน ห่วงแหนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้คงอยู่สืบไป และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นสักการะเทิดพระเกียรติ ในฐานะที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอุปถัมภ์บำรุงรักษาส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของไทยมาโดยตลอด

โดยภายในงาน มีการบรรเลงเพลงดนตรีไทยของนักเรียน การแสดงสาธิตศิลปหัตถกรรมงานฝีมือ และอาหารขนมพื้นบ้าน เยี่ยมชมนิทรรศการอัญมณีแห่งแพรพรรณ "ทรัพย์แผ่นดินศิลป์สยาม" การเดินแบบแต่งผ้าไทย  และยังมีการจำหน่ายอาหาร ขนมพื้นบ้านจากชุมชนต่างๆ ในราคาย่อมเยาอีกด้วย