วันที่ 2 เมษายน 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พันเอกสมัย ขำพันธ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ   รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด  รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับสูง และ ประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง   สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ    จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อเตรียมการสำหรับการสนับสนุนภารกิจทางด้านหน่วยสายแพทย์แก่กำลังพล ตลอดจนพี่ น้อง ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์เมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยตามนโนบายของผู้บัญชาการทหารบก  

โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้มอบในครั้งนี้  ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ ชั้น 5 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก