พ่อเมืองกาญจนบุรี ทำพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.30 น.ของวันที่ 2 เมษายน 2567  ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสม 2 เมษายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรวดน้ำ และนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาต 

 

ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธี ฯ ต่างล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา