วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกล่าวถึงผลการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2567เบื้องต้นพบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวยุโรปและโอเชียเนียบางประเทศ โดยเฉพาะชาวสหราชอาณาจักรเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากวันหยุดในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาเป็นอันดับที่ 5

สำหรับภาพรวมสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 644,328 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 6,990 คน หรือร้อยละ 1.07 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 92,047 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (127,713 คน) มาเลเซีย (62,419 คน) รัสเซีย (40,276 คน) อินเดีย (33,597 คน) และสหราชอาณาจักร (33,089 คน) โดยนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร และมาเลเซียมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 44.08 และร้อยละ 5.03 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดีย รัสเซีย และจีนปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 15.13 ร้อยละ 8.10 และร้อยละ 5.80 ตามลำดับ 

ส่วนในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว แต่ยังคงมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน 

ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – วันที่ 31 มี.ค. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 9,370,297 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 454,653 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (1,756,337 คน) มาเลเซีย (1,168,574 คน) รัสเซีย (622,813 คน) เกาหลีใต้ (558,873 คน) และอินเดีย (472,952 คน)