วันที่ 2 เม.ย. 67 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยนายวรชัย ธัญญารักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนเจอร์ กรีนไรซ์ (2012) จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการปลูกกาแฟในสวนยาง ตามมาตรฐาน GAP มุ่งส่งเสริมและป้อนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางรายได้เสริมเกษตรกร โดยมี ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องราชไมตรี กยท.สำนักงานใหญ่

นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท. เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอื่นแซมยางมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กาแฟเป็นพืชเกษตรที่มีมูลค่าสูง สามารถทำรายได้ที่คุ้มค่าให้เกษตรกร และเหมาะสมในการนำมาปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมในสวนยางพารา เนื่องจากกาแฟเป็นพืชที่ชอบอยู่ใต้ร่มเงา ไม่ชอบแดดจัด นำไปสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่โดยเน้นดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กัน เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนให้เกษตรกรในช่วงปิดหน้ายาง หรือช่วงที่ต้นยางให้ผลผลิตน้อย

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการปลูกกาแฟ ร่วมกับบริษัท เนเจอร์ กรีนไรซ์ (2012) จำกัด ในครั้งนี้ กยท. พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ให้มีรายได้เสริมด้วยการการปลูกกาแฟร่วมกับยางพาราภายใต้กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจาการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่ง กยท. เห็นว่ากาแฟสายพันธุ์ไทยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดระดับสากล ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากหลายองค์กร ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกกาแฟในสวนยางอย่างแน่นอน

ด้าน นายวรชัย กล่าวถึงบทบาทของบริษัทฯ ในความร่วมมือครั้งนี้ว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในด้านกระบวนการผลิต ดูแล และแปรรูปกาแฟ เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของกาแฟตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ตลอดจนจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทั้งในรูปแบบเมล็ดกาแฟสด เมล็ดกาแฟข้าวสาร หรือเมล็ดกาแฟคั่ว ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดเตรียมแปลงปลูกตัวอย่างผลผลิตกาแฟที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป