ขอเชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2567 วัดกลางทุ่ง ระหว่าง 5-7 เมษายน 2567 นี้
   

 วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2567 ซึ่งปีนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนตะวันออก  กำหนดจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2567 ณ วัดกลางทุ่ง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2567 ตามกำหนดการดังนี้ 
     

วันที่ 4 เมษายน 2567 พิธีปลงผมส่างลอง       
วันที่ 5 เมษายน 2567 รับส่างลอง     
 วันที่ 6 เมษายน 2567 แห่โคหลู่ 
  วันที่ 7 เมษายน 2567 พิธีบรรพชา      
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.052-049680 ต่อ 101/103