นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยคืบหน้าการขุดลอกคลอง ลอกท่อเปิดทางน้ำไหล เพื่อรับมือน้ำท่วมในปีนี้ว่า งานดังกล่าวสำนักการระบายน้ำ (สนน.) และสำนักงานเขต 50 เขต ร่วมกันดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขุดลอกคลองความยาวทั้งหมด 217,930 เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 93,655 เมตร โดยแบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2566 สนน.ดำเนินการ 10 คลอง ระยะทาง 31,491 เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ส่วนปีงบประมาณ 2567 สนน.ตั้งเป้าไว้ 19 คลอง ความยาว 79,068 เมตร ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้ว 15 คลอง ดำเนินการแล้ว 36,833 เมตร (46.85%) ในส่วนสำนักงานเขต 50 เขต ตั้งเป้าความยาว 138,862 เมตร ดำเนินการแล้ว 56,882 เมตร (40.92%)

 

ส่วนแนวทางลอกท่อเปิดทางน้ำไหล กทม.กำหนดดำเนินการ 4 รอบต่อปี ความยาวทั้งสิ้น 1,965,319 เมตร รอบที่ 1 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 2 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 1,172,663 เมตร แบ่งเป็น สนน.ตั้งเป้าไว้ที่ 766,412 เมตร ดำเนินการแล้ว 34,485 เมตร (45%) ส่วนสำนักงานเขตตั้งเป้าไว้ที่ 1,198,907 เมตร ดำเนินการแล้ว 827,778 เมตร (69.04%)

 

นายวิศณุ กล่าวว่า การลอกท่อเพื่อแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพานและท่อลอดต่าง ๆ ส่วนใหญ่ดำเนินการเสร็จแล้ว เช่น ท่อลอดใต้ทางด่วน คลองบางอ้อใหญ่ (เขตพระโขนง) ท่อลอดใต้ทางด่วน คลองบางอ้อน้อย (เขตพระโขนง) ท่อลอดใต้ทางด่วน คลองบางจาก (เขตพระโขนง) ท่อลอดใต้ทางด่วน คลองเจ๊ก (เขตพระโขนง) ท่อลอดคลองวัดเสาหิน (เขตบางซื่อ) และขุดลอกคลองบางซื่อตอนใต้สะพานถนนรัชดาภิเษก ขุดลอกคลองบางซื่อใต้สะพานถนนลาดพร้าว เป็นต้น

 

ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนพื้นดาดท้องคลองคลองบางเขน (ตอนใต้สะพานถนนประชาชื่น) คลองตาเร่ง (เขตบึงกุ่ม) คลองลำชะล่า (เขตคันนายาว) รวมถึงกำลังเร่งขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลคลองเปรมประชากร จากคลองบางเขนถึงคลองบ้านใหม่ ความยาว 11 กิโลเมตร และ คลองลาดพร้าวจากคลองบางซื่อ ถึงประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ความยาว 16 กิโลเมตร ตามแผนงบประมาณ ปี 2567

 

นายวิศณุ กล่าวว่า ในปีนี้ คาดว่าจะรับมือน้ำท่วมได้มากขึ้น เนื่องจากมีหลายโครงการเสร็จทันฤดูฝน เช่น โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 ดำเนินการแล้ว 82% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 67 รวมถึงมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่ ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 9 ตอนลำรางข้างแยก อ.ส.ม.ท. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนประชาสุข ตอนคลองขวางนาซอง และงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีบูรพา ช่วงบริเวณบึงลำพังพวยถึงคลองแสนแสบ

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ ได้แก่ การปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนลาดกระบัง ช่วงจากคลองบัวเกาะถึงคลองหนองปรือ การปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนหลวงแพ่ง ช่วงจากคลองหัวตะเข้ถึงคลองกาหลง การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำคูน้ำสำเภาทะลายถนนหลวงแพ่ง การปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนฉลองกรุง ช่วงจากถนนมอเตอร์เวย์ถึงคลองลำขวดเตย การปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงจากคลองสามถึงคลองพุทรา การปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเคหะร่มเกล้า ตอนลงคลองหนึ่งและคลองสองต้นนุ่น รวมถึง การก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำในพื้นที่เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตบางขุนเทียน และการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนนวมินทร์ ตอนลงคลองบางเตย