วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา , หอประชุมอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และที่ว่าการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยได้เน้นย้ำต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯ ให้ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม พร้อมเชิญชวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกหทารฯ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน เข้ามาฝึกระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีงาน มีรายได้ ต่อยอดโอกาสในการเข้ารับราชการทหารในอนาคต 

โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนอย่างเป็นกันเอง พร้อมชี้แจงว่า "กองทัพบก" จะมีสิทธิสำหรับทหารกองประจำการทั้งสิทธิรักษาพยาบาลฟรี การฝึกอาชีพก่อนปลด สิทธิพิเศษสอบเข้าโรงเรียนทหาร ส่งเสริมการต่อยอดเป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งปีนี้กองทัพบกเปิดโอกาสรับมากถึง 80% โควตาเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ สมัครเป็นทหารกองประจำการต่อเมื่อครบกำหนดปลด รับแจกเครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัว มีประกันชีวิต และได้รับการศึกษาต่อในระบบ กศน. อีกด้วย