วันที่ 31 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่โรงแรมดิอิมพีเรียลโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางภัทรกาญจน์ ทองแดง พร้อมคณะทำงานพรรคก้าวไกล (กก.) โคราช จัดกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่กลยุทธ์การขยายฐานสมาชิกอย่างมีคุณภาพ" โดยมีนายศรายุทธ ใจหลัก ผู้อำนวยการพรรคก้าวไกล ชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจ “การทำงานในแบบวิถีก้าวไกล ก้าวต่อไปเพื่อท้องถิ่น” และ ส.ส. 3 เขต จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย เขต 1 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เขต 2 นายปิยชาติ รุจิพรวศิน และ เขต 3 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ ได้มาร่วมรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบปีที่ตัวแทน ก.ก จากส่วนกลาง พร้อม ส.ส 3 เขต และคณะทำงานได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับเครือข่าย ก.ก ในพื้นที่ 32 อำเภอ จำนวน 85 คน ซึ่งมีอดีตผู้สมัครและเคยดำรงตำแหน่งใน อปท.รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้บรรยากาศค่อนข้างชื่นมื่นนายศรายุทธ ผอ.กก. เปิดเผยว่า กก.ตั้งเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นของก้าวไกลในพื้นที่ภาคอีสานมีเพียง จ.อุดรธานี ที่ประกาศตัวผู้สมัครเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ส่วนจังหวัดอื่น แม้นไม่มีความเคลื่อนไหว แต่ยังเปิดรับผู้สนใจ เงื่อนไขต้องมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกันและผ่านขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดไว้

 กรณีสนามท้องถิ่น จ.นครราชสีมา ซึ่งมีจำนวน 334 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการระดับจังหวัดและอำเภอ ต้องแต่งตั้งให้ได้จำนวนกึ่งหนึ่ง หลังการประชุมครั้งนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเปิดรับสมัครเลือกตั้งในนามพรรค ส่วนกระแสการเมืองบ้านใหญ่ให้ความสนใจสนามท้องถิ่น เราเปิดกว้างทุกคนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไม่เอาบ้านใหญ่แต่อย่างใด โดยให้ความสำคัญตัวบุคคลที่มีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ตรงกับพรรค จึงมีความเป็นไปได้อาจมีบุคคลนามสกุลดังและความสัมพันธ์กับการเมืองบ้านใหญ่แต่ต้องผ่านกระบวนการการคัดสรรที่ค่อนข้างเข้มข้นก่อน หากอยู่คนละขั้วการเมือง เมื่อเลือกตั้งใหญ่ 2566 คงเป็นไปได้ยาก แต่เปิดรับพิจารณาบุคคลที่เคยอยู่กันคนละขั้วการเมืองปี 2562 แต่เปลี่ยนแปลงความคิดและวิสัยทัศน์ด้านนายฉัตร ฯ ส.ส เขต 1 กก.โคราช กล่าวว่า การขึ้นป้ายคัทเอาท์หรือสื่อโฆษณากลางแจ้ง “เทศบาลก้าวไกลไปด้วยกัน” บริเวณเยื้องสำนักงานเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เป็นการประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ ก้าวไกลให้ความสำคัญและความสนใจสนามเลือกตั้ง ทั้ง อบจ. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยเฉพาะ อ.เมือง ซึ่งมี 24 ตำบล อยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อจัดเตรียมกระบวนการภายใน เมื่อมีความพร้อมจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจทำงานการเมืองร่วมกับพรรค เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้กับโคราชบ้านเรา