กรุงเทพประกันภัยเร่งเยียวยาจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเครนถล่มที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

จากกรณีเกิดเหตุการณ์รถเครนพังถล่ม ภายในไซต์งานก่อสร้างของบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ทำประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม แบบพิเศษ สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยไว้กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้พบว่า มีผู้เสียชีวิตรวมทัังสิ้น 7 ราย โดยพบว่ามีจำนวน 5 รายที่เป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิตในวงเงินรายละ 100,000 บาท และขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการกำก้บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานประกันสังคม และญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อเร่งดำเนินจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันที รวมทั้งบริษัทฯ กำลังเร่งตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวหรือไม่  โดยหากพบว่ามีผู้ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ญาติของผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมา ณ ที่นี้