บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด (นิสสัน) และบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (ฮอนด้า) ร่วมแถลงโดยแจ้งว่า ทั้งสองบริษัท ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU โดยทั้งสองบริษัทจะเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในด้านของยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และการเคลื่อนที่อัจฉริยะ

ด้วยความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และทำให้ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรเป็นศูนย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ทั้งสองบริษัท ได้บรรลุความเข้าใจโดยอาศัยความเชื่อที่ว่า จำเป็นต้องรวมจุดแข็งของแต่ละบริษัท พร้อมกับการสำรวจความเป็นไปได้ของความร่วมมือที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคต ขอบเขตของการศึกษาความเป็นไปได้ประกอบด้วย แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ ของยานยนต์ ส่วนประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ

มร.มาโกโตะ อูชิดะ ประธาน และซีอีโอ นิสสัน มอเตอร์ จำกัด  (Makoto Uchida, president and CEO Nissan Motor Co., Ltd.) เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวบนพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันว่า ฮอนด้า และนิสสัน จะเผชิญกับความท้าทายร่วมกัน เรารอคอยที่จะหารือเพิ่มเติมพร้อมมุ่งมั่นที่จะค้นหาผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ หรือ win-wins สำหรับการสร้างความยั่งยืน

ส่วนทางด้าน มร.โทชิฮิโระ มิเบะ กรรมการบริษัทฮอนด้า ประธาน และผู้แทนเจ้าหน้าที่บริหาร ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (Toshihiro Mibe, Honda director, president and representative executive officer) กล่าวเสริมอีกด้วยว่า “ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ครั้งหนึ่งในรอบศตวรรษนี้ เราจะตรวจสอบศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างนิสสัน และฮอนด้า เกณฑ์ของการศึกษาของเราคือการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยี และความรู้ที่บริษัทของเราได้สั่งสมมา จะช่วยให้เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโดยการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไม่