วันนี้  (26  มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกล    เนื่องจากมีเอกสารบางรายการที่  กกต.ส่งไปไม่ชัดเจน   และมีคำสั่งให้กกต. ส่งเอกสารที่ชัดเจนให้กับศาลรัฐธรรมนูญภายใน 7 วัน   นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง

และ กกต.ระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบคำร้องยุบพรรคก้าวไกล  ที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ   ยื่นร้องต่อ  กกต.นั้น    มีรายงานว่า กกต.ได้ส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว   ตั้งแต่วานนี้  (25 มี.ค.) โดยเอกสารที่ไม่ชัดเจนดังกล่าวเป็นเอกสารพรรคก้าวไกลฉบับลงวันที่ 25  มี.ค.64 ที่ 44  สส.พรรคก้าวไกลลงชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร   เสนอร่าง  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่...พ.ศ.. (แก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท)

ซึ่งสำนักงาน กกต.ได้ประสานไปยังสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   ขอคัดถ่ายเอกสาร    และได้เอกสารเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา