วันที่ 26 มี.ค.67 ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง  ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และให้กระทรวงศึกษาธิการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานไปพิจารณาต่อไป

นายเศรษฐา กล่าวต่อว่า ครม.อนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง และเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเฉพาะปี 2568 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการใช้งบประมาณในการจ้างให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพสำหรับระยะต่อไป รวมถึงให้กระทรวงศึกษาธิการนำเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิดมามาดูแลความปลอดภัยแทน การเพิ่มกำลังคนสืบเนื่องมาจากการยกเลิกเวรครู จึงต้องมีอย่างอื่นมาทดแทน

#กระทรวงศึกษาธิการ #ค่าอาหารกลางวัน #การศึกษา #ข่าววันนี้