วันที่ 25 มี.ค.2567 เมื่อเวลา 09.08 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ทำหน้าที่ประธาน เพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไปของสว.เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงช้อเท็จจริงหรือชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ลงมติตามมาตรา 153 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง พร้อมด้วยครม.เดินทางเข้ามาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมข.คลัง นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

จากนั้นเวลา 09.27 น.นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า แม้รัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้ใช้งบประมาณปี 67แต่การบริหารประเทศยังไม่หยุด แต่ก็พยายามหาข้ออ้างที่จะแจกเงินดิจิตอลก็มีปัญหาข้อกฎหมายและวินัยการเงินการคลัง ก็มีองค์กรทักท้วงเกรงว่าจะเกิดความทุจริต ถ้าแจกเงิน 1 หมื่นบาท ไม่ถึงเดือน แต่เงินที่ไปก่อหนี้จำนวน 5แสนล้าน ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่กระตุ้นความลำบาก ความยากจนมากเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณไม่ใช่ปัญหา แต่จะทำอย่างไรให้คนมีเงิน ทำอย่างไรให้คนมีกิน แต่คนไม่มีเงินกจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร ท่านลองเปิดโรงทานทุกวัด ทุกมัสยิด ให้คนไม่มีกินได้กิน อย่างโมเดลวัดห้วยมงคลทำโรงทานให้คนไม่มีกินได้กิน คนมีเงินเขาก็ทำบุญ มันก็จะต่อเงิน ท่านสามารถสร้างโรงอาหารให้คนยากทุกพื้นที่ทั้งประเทศ ให้มั่นคง

นายเสรี กล่าวต่อว่า ส่วนการแก้ปัญเศรษฐกิจไม่ใช่แก้อย่างที่ทำ ท่านจัดอีเวนต์ ให้กระทรวงพาณิชน์จัดห้างโน้นห้างนี้ 3 วัน 5 วัน ห้างก็ได้ประโยชน์ แต่คนทั่วไปไม่ได้ประโยชน์ ถ้าทำจริงต้องเปิดตลาดชุมชน ทุกตำแหน่ง ต้องเปิดทุกวัน ไม่ใช่เปิด 2 วัน หรือจะแก้ปัญหาปากท้องต้องดูว่าทำอย่างไรให้มีรายได้มั่นคงยั่งยืนต่อเนื่อง ไม่ใช่ไปต่างประเทศทำตัวเป็นเซลล์แมน นายกฯต้องไปแบบผู้บริหารระดับสูง หรือซีอีโอ ส่วนเซลล์แมนต้องให้นายภูมิธรรม เวชชยชัย รมว.พาณิชย์ เพราะเขามีทูตพาณิชย์ ตนคิดว่ากลับหัวกลับหาง รัฐมนตรีหลายคนก็ออกมาเชียร์กันเป็นเซลล์แมนดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ผลที่ออกมาไม่ได้ประโชน์ภาพลักษณ์อย่างเต็มที่ ไม่ได้ดูถูก ดูแคลนเซลล์แมน 

นายเสรี กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมมีแต่ข้อแถลงไม่มีรูปธรรม แก้หนี้นอกระบบทุกสถานีสนองนโยบายรัฐบาลติดป้ายให้มาแจ้งหนี้นอกระบบ แต่ถ้าไปถามตำรวจไม่มีใครแจ้ง เพราะพวกนี้มีอิทธิพล ชาวบ้านไม่มีใครกล้าสู้รบตบมือกับคนพวกนี้ สุดท้ายก็ได้แค่ภาพ ที่นายกฯหนี้คนจน หนี้นอกระบบสุดท้ายก็ไร้ผล ไม่สามารถแก้ไม่ได้ ความปลอดภัย ได้แค่ภาพกระบวนการยุติธรรมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ นายกฯและรัฐบาลจะต้องสร้างมาตรฐานที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายที่จะสร้างความเป็นธรรมอยู่ด้วยกัน

แต่กลายเป็นว่ามีความโดดเด่นมีอยู่เรื่องเดียว ช่วยคนทำผิดไม่ต้องรับโทษ ให้หน่วยงานกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบหลายฉบับเอื้อที่จะช่วยคนไม่ให้รับโทษ แม้ศาลพิพากษามาแล้วแต่กรมราชทัณฑ์ออกระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อบางคน ทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์ เป็นผลงานของรัฐบาลและนายกฯ แต่กระบวนการยุติธรรมเสียหาย เข้าใจใครๆก็ไม่อยากติดคุก แต่ต้องใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เท่าที่ฟังเรื่องนายกฯบอกว่าทำตามกฎหมาย แต่กฎหมายที่ออกมาแล้วเป็นกฎหมายเหมาะสม เป็นธรรมหรือไม่ และสามารถปฏิบัติใช้กับประชาชนทั่วไปหรือเปล่า 

“สิ่งที่ท่านทำเป็นการลำลายกระบวนการยุติธรรมในประเทศ ในบ้านเมือง ซึ่งมีหลายเรื่องที่ทำได้ แต่ไม่ทำ ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ดี กลายเป็นว่าทำเพราะต้องการแสดงอำนาจ แสดงบทบาท แสดงความยิ่งใหญ่ว่ากลับประเทศแล้วไม่ถูกจำคุกวันเดียว ก็ถูกวิพากวิจารณ์เยอะ ผมภาวนาให้นายกฯอยู่ครบ 4 ปีไม่ใช่มีข่าวเปลี่ยนตัว ถูกเลื่อยขาเก้าอี้ทุกวัน นายกฯรู้หรือไม่ว่าประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เพราะการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ที่ไม่ถูกต้อง อยากให้รัฐบาลอยู่อย่างยั่งยืนครบวาระ แต่ประเทศไทยมีปัญหาพรรค หาคนบริหารประเทศหายาก หาคนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นก็หายยาก ฝ่ายค้านเอาแต่จะล้มล้างการปกครอง เราไม่รู้จะหาทางไหน อยู่ที่รัฐบาลปัจจุบันจะทำอย่างไรให้ดีที่สุด ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดกับประเทศชาติ และพี่น้องประชาชน ถ้ารัฐบาลตอบได้ก็เป็นผลงานของรัฐบาล แต่ถ้ารัฐบาลยังไม่ได้คิด ถ้ายังไม่ได้ทำ ถ้าฟังวุฒิสภาและนำไปทำก็เป็นอานิสงฆ์ของรัฐบาล ก็จะเป็นประโยขน์กับประเทศชาติและประชาชน ”นายเสรี กล่าว 

ต่อมาเวลา 10.00 น.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ชี้แจงว่า รัฐบาลชุดนี้ รัฐมนตรีทุกคนให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติ ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญ ที่รัฐบาลเพิ่งมารับฟัง มาตอบ ยินดีมาตอบด้วยความเต็มใจ ไม่เคยคิดว่า เหตุใด 8ปี ไม่เคยเรียกอภิปรายในมาตรานี้ แต่รัฐบาลนี้มาแค่ 7เดือน กลับเรียกมา เราทราบหน้าที่ดีว่าต้องทำตามรัฐธรรมนูญที่กำหนด ไม่เคยน้อยใจที่ต้องมาทำงาน มาตอบให้ทุกคนมีความกระจ่าง กรณีการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง เป็นเรื่องความจำเป็น เช่น ประชุมอาเซียน หรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้นำใหม่ต้องไปเยือนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว  ตนให้ความตระหนักดีถึงการใช้เวลาบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีบริหารราชการ ติดต่อครม. ข้าราชการ โดยไม่จำเป็นต้องเจอกันตัวต่อตัว

ส่วนเรื่องฝุ่น แม้ยังมีอยู่ แต่ลดลง30-70% แล้วแต่พื้นที่ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างการเดินทางไปจ.เชียงใหม่ ครั้งล่าสุดก่อนการประชุมครม.สัญจร จ.พะเยา ที่บอกว่าตนไปทานไวน์นั้น ยืนยันว่าไม่ได้ทานไวน์ เพราะไม่สบาย อาจจะสับสนเรื่องการตั้งแก้ว แต่ตนไม่ได้ทาน ตนให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่

นายเศรษฐากล่าวว่า ส่วนเรื่องงบประมาณที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ไม่ใช่ข้อแก้ตัว ข้อแก้ตัว ในการไม่ช่วยเหลือประชาชน แต่นโยบายหลักรัฐบาลทั้งเรื่องการพักหนี้เกษตรกร นโยบายวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่พึ่งงบประมาณ การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญช่วยเหลือดูแล อย่างราคายางพาราที่สูงขึ้นเกือบกิโลกรัมละ 100บาท มาจากการที่รัฐบาลไปเปิดตลาดใหม่ การเข้มงวดการนำเข้า ทำให้ยางในประเทศมีราคาสูงขึ้น เรื่องการลงทุนจากต่างประเทศนั้น รัฐบาลที่แล้วก็ทำงานไปบ้าง เรื่องใดทำงานมาดี เราก็ทำต่อ ไม่ได้ปัดตกทุกเรื่อง แต่การลงทุนเป็นแสนล้านบาท ต้องใช้เวลามากกว่า 7เดือนในการตกลง ซึ่งในวันที่ 26 มี.ค. บีโอไอจะแถลงให้ทราบถึงความคืบหน้าในการไปเจรจาการลงทุน

แม้งบประมาณยังไม่ได้ออกมา แต่ไม่ใช่ข้ออ้างการไม่ช่วยเหลือประชาชน แต่งบประมาณถือเป็นขีดจำกัดตัวหนึ่งทำให้ไม่สามารถผลักดันได้อย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นนโยบายใหญ่นั้น จะต้องฟังความเห็นทุกภาคส่วนมาประกอบ เพื่อให้ได้นโยบายดีที่สุด ในวันที่ 26มี.ค. รมช.คลังจะแถลงถึงไทม์ไลน์การได้เห็นนโยบายตัวนี้อย่างเป็นรูปธรรม
 
นายเศรษฐากล่าวว่า ส่วนเรื่องหนี้นอกระบบที่สว.บอกยังไม่จบ เห็นด้วยว่า ยังไม่จบ คนที่ไปกู้หนี้นอกระบบมีความลังเลไม่อยากมาเคลียร์ ทราบดีถึงปัญหานี้ จึงกำชับตำรวจไม่ให้คอยนั่งอยู่ที่โต๊ะ รอให้ประชาชนมาแจ้ง แต่เป็นหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคงต้องลงพื้นที่ ไปเรียกร้องให้ประชาชนมาแจ้ง เพื่อไม่ให้ถูกอำนาจมืดคุกคาม ทราบถึงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม รัฐบาลจึงให้ความสำคัญ มีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่เฉพาะฝ่ายปกครอง แต่ให้ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องกระแสเงินสด การรีไฟแนนซ์  มีความคืบหน้า ตนรับฟัง และเห็นด้วยที่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้อย่างบูรณาการ  แต่อย่างน้อย 7เดือนก็มีความคืบหน้าเรื่องการบริหารจัดการ