วันที่ 23 มี ค.ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำข้าวมันไก่จากร้านดังย่านประชาชื่น ไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ และพูดคุยกับเด็กๆ ที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเอง 

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส  ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้คนละไม้คนละมือ เพราะเด็กเด็กเหล่านี้ก็คืออนาคตของประเทศ พวกเขาจะได้เติบโตมาท่ามกลางความรักที่สังคมมอบให้ และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทย การทำความดีด้วยการแบ่งปันความสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาส ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ผู้ให้มีความสุข ผู้รับก็  และการแบ่งปันก็ไม่ใช่เรื่องยาก มีก็ช่วย พร้อมก็ช่วย ถ้าหากทุกคนช่วยกันคนละเล็ก คนละน้อย ก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ 

และเย็นวันนี้ จะไปพบปะกับพี่น้องชาวปักษ์ใต้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  ซึ่ง การพบปะกับพี่น้องชาวใต้ ก็เป็นอีกบทบาทหน้าที่ของผม ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ซึ่งผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้ามีโอกาส จะเดินสาย พูดคุยและรับประทานอาหารกับเพื่อนสมาชิกในสมาคม ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพราะ ลูกหลานชาวใต้ ก็กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค จากการย้ายถิ่นฐาน การสมรส การศึกษา ไปจนถึงการเดินทางไปทำงานต่างถิ่น ดังนั้นการจะขับเคลื่อนสมาคมให้มีความเข้มแข็ง ก็ต้องพบปะกับสมาชิกสร้างความคุ้นเคยและมิตรไมตรีจิตที่มีต่อกัน โดยในอนาคตจะวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข