วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงการแต่งตั้งตำแหน่งรองโฆษกพรรค ว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค ได้แต่งตั้งรองโฆษก 5 คน คือ 1.นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ 2.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช 3.นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง 4.ดร.เจนจิรา รัตนเพียร 5.นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์

ทั้ง 5 คนเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีทั้งเป็น สส.คนรุ่นใหม่ ที่ได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดี รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาช่วยงานพรรค การทำหน้าที่รองโฆษกก็จะสอดรับประสานกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนได้เป็นมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางพรรคก็ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอย่างเต็มที่

นายราเมศ กล่าวว่า หลังจากนี้จะได้มีการกำหนดทิศทางเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานอย่างสร้างสรรค์เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน รวมถึงการทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่มีความจำเป็นต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นต่อไป