อินเทรพิด ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยแผนกลยุทธ์ 5 ปี มุ่งสู่รายได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มจำนวนลูกค้าเป็น 600,000 คน พร้อมขยายการดำเนินงานในประเทศสำคัญ ๆ หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
 
มิสเตอร์ดาร์เรล เวด ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อินเทรพิด ทราเวล จำกัด (Intrepid Travel) บริษัทท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ หรือ ท่องเที่ยวยั่งยืน  เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้เดินทางมาประเทศไทยและสำนักงานของบริษัทรวม 27 ประเทศเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 35 ปี พร้อมตอกย้ำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเป้าหมายในปี ค.ศ. 2030 ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าจะมีรายได้ราว 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมามีรายได้อยู่ที่ 621 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะมีจำนวนลูกค้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 600,000 ราย ในปีที่ผ่านมามีจำนวน 320,000 ราย พร้อมกับการร่วมบริจาค 1% ของรายได้ให้กับโครงการที่ได้เริ่มดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เดียวกับทางบริษัทฯ และยังดำเนินการบูรณาการแบบแนวดิ่ง (Vertical Integration) เพื่อขยายการทำงานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศสำคัญๆ ซึ่งประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นด้วย 

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ประเด็นแตกต่างกันจริงๆ ประเด็นหนึ่งคือ ผู้คนมาจากไหน และประเด็นที่สองคือ พวกเขาจะไปที่ไหน  ในมุมมองของเราไม่ได้มองว่าความยั่งยืนเป็นเทรนด์ แต่เป็นส่วนสำคัญที่อยู่ในองค์กรและเกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันแรกที่เริ่มตั้งบริษัทฯ ดังนั้นสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นเพียงการขยายสิ่งที่เคยทำในอดีต ทั้งเรื่องการนับคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ สวัสดิภาพสัตว์ สภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มลูกค้าของอินเทรพิดมีแนวโน้มที่จะท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น

มิสเตอร์ไมค์ สจ๊วต  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเทรพิด ดีเอ็มซี (ประเทศไทยและลาว) เปิดเผยว่า สำหรับการเดินทางมาเยือนสำนักงานทุกประเทศของ “ดาร์เรล เวด” เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย  ในฐานะที่เป็นจุดหมายแรกของอินเทรพิดที่ได้นำผู้คนจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 35 ปี ซึ่งเรายังมีความมุ่งมั่นเหมือนเริ่มต้นครั้งแรก ในการเป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงาน 28 แห่งทั่วโลกและดำเนินการท่องเที่ยวแบบผจญภัยมากกว่า 1,150 ครั้งใน 119 ประเทศ รวม 7 ทวีป มีบุคลากรประจำ 18 คนและไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น 40 คน กับการดำเนินแผนการเดินทางระหว่างประเทศ 22 ทริปในปีที่ผ่านมา โดยมีนักท่องเที่ยว 5,000 คนที่ใช้บริการท่องเที่ยวกับบริษัทฯ ในการสัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและการอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การรับประทานอาหารท้องถิ่นและค้นพบประเทศไทยที่แท้จริง ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (net zero carbon) ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอินเทรพิด ด้วยรูปแบบการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ตั้งมูลนิธิ Intrepid Foundation ที่ไม่แสวงหากำไร โดยระดมทุนได้กว่า 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2002 และในปี 2023 Intrepid foundation ได้ร่วมมือมูลนิธินิเวศวิถี (Eco Thailand Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อดำเนินการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วยการจัดโปรแกรมการศึกษาที่สอนเรื่องวิธีการรักษา แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น โดย Eco Thailand มุ่งเน้นที่ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
“ค่านิยมของเราสอดคล้องกับความสำคัญของการมีอิทธิพลต่อมุมมองและการดำเนินการของชุมชนผ่านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นต่อไปในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

นางสาวจินตมาศ ศิลปพรหมมาศ รองประธานกรรมการมูลนิธินิเวศวิถี (Eco Thailand Foundation)  กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่ให้การส่งเสริมศักยภาพชุมชนในประเทศไทยด้วยทักษะและความรู้ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ขอขอบคุณ “อินเทรพิด” ในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อความยั่งยืน โดยมอบแนวทางการรับมือและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในวันนี้และอนาคตของประเทศไทย”

มิสเตอร์ดาร์เรล เวด ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อินเทรพิด ทราเวล จำกัด กล่าวทิ้งท้าย “อินเทรพิด” เชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์เชิงบวกจากการท่องเที่ยวนำไปสู่ความยั่งยืน  โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงสุด (Certified B Corporation) นับหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของธุรกิจด้านความรับผิดชอบ ซึ่งต้องมีการพิจารณาผลกระทบในการตัดสินใจขององค์กรตามกฎหมายที่มีต่อ พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่สำคัญอันดับแรกของ “อินเทรพิด” สำหรับธุรกิจในประเทศไทยและทั่วโลก