เมื่อวันที่ 12มี.ค.67 มีรายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเอกฉันท์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบ พรรคก้าวไกล และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค จากกรณีก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 แล้วใช้เป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยก่อนที่ประชุมมีมติดังกล่าวได้มีการพิจารณาผลการศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 ที่ผ่านมา และความเห็นที่สำนักงาน กกต.เสนอ ว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายเป็นความผิดมาตรา 92 (1) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560


#ยุบพรรค #ก้าวไกล #กกต #ยุบก้าวไกล #ยุบพรรคก้าวไกล #พิธาลิ้มเจริญรัตน์ #ล้มล้างการปกครอง