เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานกรรมการ,ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนสมาคมกีฬา และคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่ง เข้าร่วมประชุม

โดยวาระหลักในที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเงินจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งโลก และ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ โดยจะต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 ประเทศ และประเภท (Event) ที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และเอเชียนเกมส์ ตามลำดับ จำนวน 27 สมาคมกีฬา 71 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,880,250 บาท

27 สมาคมกีฬาประกอบไปด้วย

1.สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่น จำนวน 6 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 29,793,750 บาท

2.สมาคมกีฬาเทควันโด จำนวน  5 รายการ 
เป็นจำนวนเงินรางวัล  4,346.250 บาท

3.สมาคมกีฬาแบดมินตัน จำนวน  7 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 6,874,000 บาท

4.สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีม จำนวน   2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  430,000 บาท

5.สมาคมกีฬากรีฑา จำนวน    2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  8,850,000 บาท

6.สมาคมกีฬาเรือพาย จำนวน   4 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  152,851,250 บาท

7.สมาคมกีฬาลอนเทนนิส จำนวน   1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  300,000 บาท

8.สมาคมกีฬาจักรยาน จำนวน   4 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  3,011,250 บาท

9.สมาคมกีฬาเปตอง จำนวน   3 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  10,837,500 บาท

10.สมาคมกีฬาคนหูหนวก จำนวน   1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  150,000 บาท

11.สมาคมกีฬาคนพิการ จำนวน   7 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  3,352,500 บาท

12.สมาคมกีฬาตะกร้อ จำนวน   1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 53,500,000 บาท

13.สมาคมกีฬาบริดจ์ จำนวน   1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 900,000 บาท

14.สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่น จำนวน  2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  2,756,250 บาท

15.สมาคมกีฬาคาราเต้ จำนวน    2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 551,250 บาท

16.สมาคมกีฬายูยิตสู จำนวน   2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  2,062,500 บาท

17.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ จำนวน   4 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  1,807,500 บาท

18.สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน   2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 12,120,000 บาท

19.สมาคมกีฬาฮอกกี้ จำนวน   2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 3,500,000 บาท

20.สมาคมกีฬาซูโม่ จำนวน   1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 93,750 บาท

21.สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่ง จำนวน  1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  750,000 บาท

22.สมาคมกีฬาคนพิการทางสมอง จำนวน   2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 1,125,000 บาท

23.สมาคมกีฬาคนตาบอด จำนวน  4 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 442,500 บาท

24.สมาคมกีฬาโบว์ลิ่ง จำนวน  1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  375,000 บาท

25.สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง จำนวน   1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล  13,200,000 บาท

26.สมาคมกีฬาปีนหน้าผา จำนวน  2 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 450,000 บาท

27.สมาคมกีฬายิงเป้าบิน จำนวน  1 รายการ
เป็นจำนวนเงินรางวัล 450,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  314,880,250 บาท