วันที่ 11 มี.ค.67 ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์เข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุว่า...

แล้ว อาจารย์ Somsak Jeamteerasakul จะเอาอะไรครับ อะไรที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงก็ว่ามาเลยครับ อะไรที่ไม่พอใจก็ว่ามา จะดีเบตกันไหมว่าเนื้อหาใน Dawn of revolution 2475 มีอะไรผิด มีหลักฐานเอกสารชั้นต้นอะไรมาสู้กันไหม คนเขียนบทอยู่นี่สองคน ปราชญ์ สามสี กับ Punda Phol จะชวนทุ่นดำ-ทุนแดง ลูกศิษย์ ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร ที่ศึกษาเรื่อง 2475 มาดีเบตด้วยก็ได้ หรือจะเชิญ อ ปานเทพ ก็ได้นะครับ Parnthep Pourpongpan จะจัดให้นะครับ ดีเบตทางออนไลน์ก็ได้ ยังประคองสังขารมาดีเบตไหวไหม สันติสุข มะโรงศรี ช่วยเป็นพิธีกรให้หน่อยครับ อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลจะได้หายหงุดหงิดครับ

จะดิ้นเร่าๆ อะไรนักหนา สมศักดิ์?