วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงปารีส) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวแพรทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ และนางชฎาทิพ จูตระกูล คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ ได้ร่วมพูดคุยกับ นาย Jean-Marc Bellaiche, ประธานห้างสรรพสินค้า Printemps ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีก สินค้าประเภทแฟชั่น 

โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเพื่อความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า (display) การนำสินค้าไทยมาจัดแสดง ซึ่งห้างจัดให้มีพื้นที่ไว้ให้สำหรับ young designer ซึ่งความร่วมมือจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และช่วยผลักดันและเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้แสดงสินค้าสู่สายตาชาวโลก

จากนั้นเวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงปารีส) นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและพบกับนาง Cathering Newey, Director of the Department store และนาง Christine Beaude, Finance Director ห้างสรรพสินค้า Bon Marché ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกสำหรับลูกค้าระดับ High-End โดยเป็นห้างสรรพสินค้าที่ “คัดสรรเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุด” ในกระบวนการเชิญแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อเข้ามาเปิดหน้าร้าน Le Bon Marché เป็นบริษัทในเครือ LVMH 

โดยนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและการเร่งสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงขอให้พิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างห้าง และจัดนิทรรศการส่งเสริมการขาย pop-up booth ระหว่างกัน