เมื่อวันที่ 10 มี.ค.67 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

#6เดือนรัฐบาลเศรษฐา  #สอบตกทุกข้อ

นับแต่วันที่11กันยายน 2566 ที่ นายเศรษฐา นำคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา บัดนี้ครบ6เดือนแล้ว

คำมั่นสัญญาที่แถลงเป็นสัญญาประชาคมต่อประชาชนไทยว่า จะใช้ความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบไปทำงานอย่างหนักทุ่มเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อประเทศชาติ

หากถามว่า ครบ6เดือนแล้วมีนโยบายเร่งด่วนใดบ้างที่ประสพความสำเร็จลุล่วงบ้าง

ความเห็นส่วนตัวคิดว่า น่าจะไม่มีโดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้

1)นโยบายกู้5แสนล้านมาแจกเป็นเงินดิจิทัลคนละ1หมื่น คงเป็นไปไม่ได้ เพราะทั้งเสี่ยงผิดกฎหมาย

และไม่กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงจัง เป็นความเสี่ยงที่ได้ไม่คุ้มเสีย ท้ายที่สุดคงต้องยกเลิกโครงการ

2)การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรและประชาชนซึ่งเป็นปัญหาสะสมและซับซ้อนเป็นเรื่องยาก

ต้องใช้เวลานาน แม้จะริเริ่มดี แต่คงใช้เวลานานมากในการแก้ไข และอาจประสพสำเร็จเฉพาะบางรายบางกลุ่มเท่านั้น

3)การแก้ปัญหาพลังงานเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราว  ด้วยการควบคุมราคา ลดการเก็บภาษีสรรพสามิต ยืดชำระหนี้ค้างจ่ายกว่า1แสนล้านแก่กฟผไปก่อน :ยังไม่ได้แก้ปัญหาโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ

4)การยกเลิกวีซ่ากับหลายประเทศ เช่นจีน เป็นเรื่องที่ดี ประสพความสำเร็จต่อยอดงานกิจการด้าน

ต่างประเทศ ที่มีการเจรจากันมาแต่เดิม. แต่มีปัญหาเรื่องที่รัฐบาลอยากได้นักท่องเที่ยวเข้าเมืองมาก

จนละเลยปัญหาคุณภาพนักท่องเที่ยว ละเลยปัญหาเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง  โดยเฉพาะระบบลงทะเบียนอิเลคโทรนิคส์ล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล อาชีพ การลงทะเบียน ถิ่นพำนักในไทย และอื่นๆ  ทำให้ขาดระบบตรวจสอบก่อนอนุญาตเข้าเมือง ต่างจากบางประเทศแม้จะอนุญาตฟรีวีซ่าในกับคนไทยแต่ยังใช้ระบบตรวจสอบนี้อยู่ เช่นเกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ

5)ความร่วมมือกับภาคธุรกิจจัดแสดงสินค้าและงานเทศกาลระดับโลก น่าจะพอจะมีความหวังกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่นงานเทศกาลสงกรานต์ไทย ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดี

 แต่การจัดอีเว้นท์ต่อเนื่องทั้งเดือนและหลายพื้นที่ทั่วประเทศมากไป  ทำให้ขาดจุดเด่นเฉพาะที่น่าสนใจและอาจสิ้นเปลืองงบประมาณที่หมดไปกับงานจัดอีเวนท์ในโครงการซอฟท์พาวเวอร์กว่า5พันล้านหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องรอติดตามตรวจสอบต่อไป

6)การปรับปรุงสนามบินและสายการบิน.  :ยังไม่เห็นการแก้ไขปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม

7)การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น    :ไม่เห็นความตั้งใจและความพยายามอย่างจริงจังใดๆ

8)การปราบปรามการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างชาติ  : ยังไม่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน

9)การแก้ไขปัญหารความเห็นต่างเรื่องรัฐธรรมนูญ  :ไม่มีความคืบหน้าอย่างแท้จริง

10)การฟื้นฟูหลักนิติธรรม ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

:ข้อนี้เห็นผลเป็นภาพลบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด ในกรณีใช้อำนาจบริหาโทษ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และโรงพยาบาลตำรวจ กรณีนักโทษเด็ดขาดนายทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรี จนประชาชนเสื่อมศรัทธาและขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทย

สรุปจากการประเมินผลงานรัฐบาล6เดือนโดยพิจารณาตรวจดูจากการทำงานในประเทศ การเดินทางไปราชการในประเทศและ การเดินทางไปต่างประเทศมากที่สุดในบรรดานายกรัฐมนตรีไทยที่เคยมีมา 6เดือน16ประเทศ โดยเทียบจากคำแถลงนโยบายเร่งด่วนทั้ง10ข้อนี้ แล้ว

ท่านใดจะประเมินผลงานอย่างไรนั้นไม่ขอก้าวล่วงแต่ความเห็นส่วนตัวนั้น ได้พิจารณาแล้ว

ขอให้คะแนนสอบตกทุกข้อครับ

ดร.สมชาย แสวงการ

สมาชิกวุฒิสภา 10 มีนาคม2567

#ครบ6เดือน #รัฐบาลเศรษฐา