เชื่อรัฐบาลอยู่ไม่ได้ “ปชป.”ยกเหตุผลฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปราย ม.152 อ้าง “รบ.เศรษฐา” ไม่ทำตามนโยบายสภาฯ พร้อมเปิดประเด็นฝ่ายค้านอภิปราย กระบวนการยุติธรรมการพักโทษ “ทักษิณ” ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. หวังรัฐบาลจะไม่ละเลยมาตอบญัตติ หากรัฐบาลไม่ให้ความร่วมมือ เชื่อว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้

วันที่ 9 มี.ค.67 นายราเมศ รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวเกี่ยวกับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152   ของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน   เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล โดยระบุว่ารัฐบาลไม่ต้องกลัว   เนื่องจากการยื่นญัตติเป็นไปตามกลไกที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้   ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมข้อมูลการอภิปรายมาซักระยะหนึ่งแล้ว    ยอมรับว่าพรรคมี สส. 25 คน จึงไม่อาจสามารถเข้าชื่อยื่นญัตติเพียงพรรคเดียว

และในการอภิปรายรัฐบาลจะอ้างว่ายังไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนั้นเป็นคนละเรื่อง   การอภิปรายครั้งนี้รัฐบาลมีหลายเรื่องที่ต้องตอบ พร้อมหยิบยกกรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในทำเนียบรัฐบาลโดยใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาทมีความชอบธรรมและยอมรับการตรวจสอบได้หรือไม่    ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนเกิดความเดือดร้อน   ฝ่ายค้านจึงต้องตรวจสอบ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างญัตติโดยประสานกับพรรคก้าวไกล

“ญัตติที่เปิดนี้จะต้องครอบคลุมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น    ว่าจะมีการซักถามข้อเท็จจริงในเรื่องอะไร   จะมีการเสนอแนะในเรื่องอะไร เพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลคุณเศรษฐา ทวีสิน ได้เข้ามาบริหารประเทศกว่า 6 เดือน  แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน   อันนี้อย่าไปนับรวมตอนหาเสียง   เอาเฉพาะที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา   เพราะนั่นคือคำมั่นสัญญาที่ได้ปรากฏต่อฝ่ายนิติบัญญัติ  และประกาศต่อประชาชน   ไม่ต่างจากรัฐบาลหน้าไหว้หลังหลอก   ประชาชนสามารถคิดได้ว่าเป็นรัฐบาลที่กลิ้งกรอกไม่จริงใจ    หลายเรื่องในญัตติที่จะต้องมีการพูดและซักถาม    ในการเพิกเฉยต่อนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา” นายราเมศ กล่าว

นายราเมศ   ยังระบุเรื่องของการทำนโยบายที่ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจจากโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ในดิจิทัลวอลเล็ต    ปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5    ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ที่มีการปลอมแปลงเอกสารราชการ    ความคืบหน้าในการพักหนี้เกษตร    การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ, การปราบปรามยาเสพติด   ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.   ปัญหาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณ ชินวัตรและการพักโทษ   การทำงานของรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   และตอกย้ำถึงการทำงานของรัฐบาลที่ไปไม่ถูกทิศถูกทาง

“ รัฐบาลประกาศเรื่องความยุติธรรม   แต่หน้าไหว้หลังหลอก   กลับกลายเป็นย่ำยีกระบวนการยุติธรรม    ปลายทางในกระบวนการยุติธรรมเรื่องของนายทักษิณ ชินวัตร   ขณะต้องยอมรับว่า เสียกระบวนการทั้งหมด   ผิดหลักการทั้งหมด    นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีการพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎร    ในการซักถามข้อเท็จจริงเรื่องมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา 152”   นายราเมศ กล่าว

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  ยังระบุเพิ่มเติมว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน    หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำให้ สส. ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่   โดยมีนายนริศ ขำนุรักษ์   และนายประมวล พงศ์ถาวราเดช   ได้สนับสนุนข้อมูลการอภิปรายเชื่อมั่นว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ   และจะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรง   และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะจัดสรรเวลาที่จะมาฟังและตอบข้อซักถามของสภาผู้แทนราษฎร   โดยไม่ต้องการให้เหมือนกับกรณีที่รัฐมนตรีไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสด โดยไม่อยากให้รัฐมนตรีละเลยการมาตอบคำถามซึ่งเป็นการทำหน้าที่   และเชื่อว่ารัฐบาลจะมีมารยาท   ว่าเมื่อการเมืองเข้าสู่เวลาตามรัฐธรรมนูญจะต้องให้ความร่วมมือเข้ามาชี้แจงก่อนที่จะหมดสมัยประชุม   ซึ่งหากรัฐบาลไม่ให้ความร่วมมือเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ได้