วันที่ 8 มี.ค.2567 เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ ว่า ขณะนี้พิจารณาครบถ้วนทั้งหมด 731 หน่วยงานแล้ว และสามารถปรับลดงบประมาณได้ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนจากกมธ.ฯ ว่าเราดำเนินตามกรอบสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ยึดประชาชนเป็นหลักคือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน รวมถึงงบประมาณใดที่มีประโยชน์น้อย เช่นการสัมมนา ฝึกอบรม การดูงานต่างประเทศ และงบประชาสัมพันธ์ ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นประโยชน์จริงๆ ถ้าอะไรที่เกิดประโยน์น้อย ก็ต้องต้องถูกปรับลดงบประมาณอย่างแน่นอน

“ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนจาก กมธ.ฯ ปี67 ซึ่งปี 68 บุคคลากรส่วนใหญ่ก็ยังคงคล้ายๆเดิม และเป็นการส่งสัญญาณคู่ขนานระหว่างฝ่ายบริหาร โดยนายกฯ และฝ่ายนิติบัญญัติ โดยกมธ.ฯ งบประมาณใดที่จะนำเสนอในปี 68 ถ้ายังมีงบที่เกิดประโยชน์น้อยก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียด และเชื่อว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ568 ที่กำลังจะมาถึงจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม และยึดประโยชน์ของประชนเป็นสำคัญ” นายอนุสรณ์ กล่าว
         
เมื่อถามถึงการอุทธรณ์งบประมาณของหน่วยงานหลังจากถูกปรับลด นายอนุสรณ์กล่าวว่า การขออุทธรณ์ส่วนใหญ่เมื่อเข้ามาในห้องกมธ.งบฯชุดใหญ่ ก็จะเป็นไปตามการพิจารณาของอนุกมธ.ฯ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ขอคืนงบประมาณเช่น กระทรวงกลาโหม ที่ในชั้นอนุกรรมาธิการฯได้มีการปรับลดงบประมาณในการซื้อเรือฟริเกต เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลไม่มีรายละเอียดที่ลงลึก เช่นจะซื้อจากบริษัทอะไร มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ เมื่อมีการอุทธรณ์เข้ามาห้องกมธ.งบฯชุดใหญ่ก็เห็นเช่นเดียวกับอนุกมธ.ฯว่าไม่ได้คืนงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมตามที่อุทธรณ์มา และไปทำการบ้านมาใหม่  ขอย้ำว่าไม่ได้ไม่เห็นความสำคัญ เรายินดีสนับสนุนกองทัพอยู่ แต่ในสภาวะที่งบฯมีอยู่อย่างจำกัด ก็ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องซึ่งหน่วยงานสามารถขอซื้อใหม่ในปีงบประมาณหน้าได้
        
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ส่วนงบประมาณการจัดซื้ออากาศยานปีกหมุนดับเพลิงจากประเทศรัสเซีย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ที่อนุกมธ.ฯด้านการปกครอง ได้ตัดงบประมาณส่วนนี้ออกไปทั้งหมดมูลค่า 950 ล้านบาท โดยยึดตามระเบียบข้อกฎหมาย แต่เมื่อมีการอุทธรณ์เข้ามาในห้องกมธ.ฯชุดใหญ่ ทางกมธ.ฯก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลและงบประมาณที่มีอยู่จึงคืนการจัดซื้อให้ทั้งหมด
          
“การปรับลดงบประมาณครั้งนี้ถือว่ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้จะมีระยะพิจารณษเวลาจำกัด เนื่องจากเลยปีงบประมาณมามากแล้ว จนหน่วยงานใช้งบประมาณไปพลางก่อนแล้ว ซึ่งการปรับลดอาจไม่เต็มที่ด้วยเงื่อนไขในส่วนนี้ แต่ในปีหน้าจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่ามากกว่านี้อย่างแน่นอน  ทั้งนี้การประชุมกมธ.ฯครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 มี.ค.นี้ จะเป็นการนัดตรวจสอบรายมาตราและรับรองการประชุม ก่อนส่งเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 -21 มี.ค.นี้” นายอนุสรณ์กล่าว