นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยความคืบหน้าโครงการบ้านอิ่มใจ ว่า โครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์แก้ปัญหาคนไร้บ้าน ในรูปแบบจุดศูนย์กลางครบวงจร เช่น การหาอาชีพ อาหาร และรวบรวมสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับคนไร้บ้าน เป็นต้น

 

โดยกทม.มีแผนใช้พื้นที่ประปาแม้นศรี เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 64.70 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 9,958.36 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย อาคาร 3 ชั้น อาคาร 6 ชั้น และอาคารอนุรักษ์ เพื่อจัดทำบ้านอิ่มใจ โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 30 ปี ค่าเช่า 3 ปีแรก 2567-2569 เดือนละ 1,071,050 บาท หรือปีละ 12,852,600 บาท โดยสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ได้ขอจัดสรรงบกลางไปแล้ว หากได้รับงบประมาณ คาดว่าจะทำสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในช่วงกลางเดือน เม.ย. 

 

ขณะเดียวกัน สพส. ร่วมกับฝ่ายโยธา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทำการออกแบบการปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายสิ้นเดือน มี.ค.นี้ จากนั้นจึงจะส่งแบบการปรับปรุงให้สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว สพส.จะขอจัดสรรงบกลางเป็นค่าปรับปรุงและค่าบริหารจัดการ ก่อนประกาศหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างต้นเดือน มิ.ย. โดยใช้เวลาปรับปรุง 120 วัน เพื่อเปิดให้บริการ ก.ย.นี้

 

สำหรับข้อมูลการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count) ระบุว่า ปี 2566 มีคนไร้บ้านรวม 2,499 คน อยู่ในกรุงเทพมหานคร 1,271 คน โดยเขตที่มียอดคนไร้บ้านสูงสุด ได้แก่ เขตพระนคร 585 คน คิดเป็นร้อยละ 46.03 เขตจตุจักร 96 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 และเขตยานนาวา 78 คน คิดเป็นร้อยละ 6.14