นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวความคืบหน้าโครงการจัดบริการรถสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Taxi คนพิการ) ว่า ปัจจุบันได้ส่งมอบรถรับส่งผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 15 คัน จากทั้งหมด 20 คัน ให้สำนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านบางแค 2 และศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 13 คัน เพื่อใช้บริการรับส่งผู้พิการ จำนวน 5,000 คน และผู้สูงอายุเคลื่อนไหวลำบากประมาณ 1 แสนคน ซึ่งเป็นตัวเลขผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม.เป็นประจำ ในจำนวนนี้ มี 3 คันที่ต้องซ่อมบำรุง

 

โดยเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา จากการเปิดให้บริการฟรี พบผู้ใช้บริการ 96 ราย แบ่งเป็นเที่ยวเดียว 12 ราย ไปกลับ 84 ราย และผู้ใช้บริการยกเลิกเอง 9 ราย เขตที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด ได้แก่ เขตลาดกระบังและบางแค 25 ราย หนองแขม 12 ราย ทวีวัฒนา 9 ราย และภาษีเจริญ 7 ราย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์และสำนักพัฒนาสังคมดำเนินการปรับปรุงวงรอบการเดินรถให้มีประสิทธิภาพและรวบรวมปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในระยะแรกจะเน้นให้บริการกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ก่อน ใช้เวลารวบรวมข้อมูลประมาณ 3 เดือน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ จากนั้นจะพิจารณาขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เช่น ผู้พิการที่ต้องเดินทางไปสถาบันสิรินธร จ.นนทบุรี และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ โดยภายในปี 2567 จะปรับปรุงการให้บริการครอบคลุมมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว เช่น แก้ไขระเบียบ กทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการให้บริการ พิจารณาข้อบัญญัติต่าง ๆ รวมถึง ทำความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นต่อไป

 

สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถจองรถผ่านช่องทาง ได้แก่ ไลน์แอดโรงพยาบาลสังกัด กทม. โทรศัพท์มายังศูนย์ข้อมูลของสำนักการแพทย์ หรือจองผ่านระบบ Easy Chat แอปพลิเคชัน หมอ กทม.