วันที่ 28 ก.พ.67  ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07:00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 37.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

5 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

1.เขตบึงกุ่ม 45.6 มคก./ลบ.ม.

2.เขตบางนา 43.6 มคก./ลบ.ม.

3.เขตคลองสาน 43.0 มคก./ลบ.ม.

4.เขตสาทร 42.9 มคก./ลบ.ม.

5.เขตทวีวัฒนา 41.9 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพเหนือ  35.1 - 40.5 มคก./ลบ.ม.   ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพตะวันออก  32.8 - 45.6 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพกลาง  31.6 - 40.9 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพใต้  28.2 - 43.6 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงธนเหนือ  31.3 - 43 มคก./ลบ.ม.  ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงธนใต้  28.5 - 37.2 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

 

ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง