วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 ว่า ในปีนี้ จะเป็นสงกรานต์ที่ค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดเป็นมหาสงกรานต์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ ในส่วนของกทม.จะเป็นผู้เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ โดยเฉพาะถนนข้าวสารซึ่งเป็นหัวใจหลัก ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของถนนข้าวสารและพื้นที่ข้างเคียงให้เป็นที่ปลอดภัย ไม่ใช่เฉพาะกรณีเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่เตรียมการเพื่อให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในระยะยาวสำหรับทุกเทศกาล ต้องมีมาตรการต่าง ๆ เช่น ทําป้ายทางออกฉุกเฉิน กล้อง CCTV ห้องคอมมานเซ็นเตอร์คอยสังเกตการณ์ เสากระจายข่าวแจ้งเตือน ห้องน้ำสาธารณะ การซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น รวมถึงเตรียมการเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนําของโลกอีกด้วย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว โดยแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกับแผนหลักของรัฐบาลในการทําถนนราชดําเนินเป็นถนนเส้นหลักในการจัดงาน