วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีครั้งล่าสุดว่า เรื่องแรก นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้เร่งรัดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกทม. จะเน้นเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกทม. โดยใช้กลไกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการดําเนินการ ซึ่งนายกฯ ได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเอาจริงจัง ส่วนภายในโรงเรียนได้มีมาตรการตรวจค้นเป็นประจำ

 

เรื่องต่อมา คือการเตรียมตัวรับมือน้ําท่วม นายกฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานทหารร่วมมือกับกทม.ในการลอกคลอง ซึ่งกทม.มีแผนลอกคลองโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือจ้างเอกชนขุดลอกส่วนหนึ่ง และกทม.ดำเนินการเองส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนที่กทม.ดำเนินการเองจะมีทหารเข้ามาช่วยโดยแบ่งพื้นที่กัน เช่น ทางตอนเหนือ เขตดอนเมืองอาจมีทหารอากาศมาช่วย ส่วนทหารเรือ ทหารบก รับผิดชอบส่วนอื่น ขณะนี้แต่ละเขตมีแผนแล้วว่าจะแบ่งหน่วยงานทหารและเครื่องมืออย่างไร คาดว่าจะเริ่มได้วันเสาร์นี้หรือวันเสาร์ถัดไป

 

อีกเรื่องคือ การดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกฯสั่งการให้กทม.เน้นเรื่องการดูแลความสะอาด ซึ่งเป็นสิ่งที่กทม.ทําอยู่แล้ว แต่ต้องเพิ่มจุดที่สำคัญโดยเฉพาะคูคลองต่าง ๆ รวมถึง ถนนหรือบริเวณที่ยังไม่มีความสะอาดเรียบร้อย ซึ่งกทม.ต้องทำอย่างเต็มที่