DAD ทุ่มงบ 449 ล้านบาทปูพรมปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่กว่า 40 ไร่ จัดสวน 5 แห่ง ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ยกระดับขึ้นเมืองสีเขียว แหล่งโอโซนแห่งใหม่ย่านถนนแจ้งวัฒนะ - หลักสี่ คาด Q4 แล้วเสร็จ และเติบโตสวยงามภายในปี 2569

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development  เปิดเผยว่า ได้เริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 40.9 ไร่ โดยพัฒนาเป็นสวนสวย 5 แห่งในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยปี 2567 ทยอยลงต้นไม้ให้แล้วเสร็จ จากนั้นจะดูแลรักษาเพื่อให้เติบโตและสวยงามภายในปลายปี 2569 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 449 ล้านบาท    

โดยเริ่มกันที่อาคารจอดรถ D ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารนี้มีสวน 3 แห่ง รวมพื้นที่ 5.4 ไร่ ได้แก่ สวนลอยฟ้าบริเวณดาดฟ้าของอาคาร ขนาดพื้นที่กว่า 2,789 ตารางเมตร พัฒนาเป็นสวน Urban Farming หรือฟาร์มเกษตรสำหรับคนเมือง และสวนชั้นดาดฟ้าของอาคารจอดรถอาคาร A ซึ่งจะเชื่อมต่อบริเวณชั้น 2 ของอาคารจอดรถ สวนนี้จะมีขนาดพื้นที่ 5,872 ตารางเมตร  พัฒนาเป็นสวนรูปแบบ Welcoming Garden พร้อมลานกิจกรรม  เปรียบเสมือนสวนหน้าบ้านที่คอยต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพราะนอกจากเป็นสวนลอยฟ้า ยังเป็นต้นทางของทางเดิน Skywalk ระยะทาง 205 เมตร ที่จะมุ่งไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนบริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารจอดรถ D ยังตกแต่งเป็นสวนสาธารณะขนาดพื้นที่ 1,701 ตารางเมตร

ส่วนพื้นที่สีเขียวแห่งที่สอง “สวนหลังศาล” ตรงแยกพระพรหม พื้นที่ประมาณ 5.7 ไร่ โอบรอบอาคารศูนย์ประชุมทรงกลม เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใช้เป็นสวนสาธารณะเปิดบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาใช้เป็นสถานที่พักผ่อน หรือออกกำลังกาย และสวนแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมงานวันลอยกระทง และงาน Garden Food Truck เป็นต้น ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชน ตามแนวคิด Healthy City  โดย DAD ได้ดำเนินการปรับปรุงเทวาลัย (ซุ้มพระพรหม) องค์ท้าวมหาพรหม ฐานองค์พระพิฆเนศ และฐานองค์พระแม่ธรณี เปิดให้ข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แจ้งวัฒนะ และชุมชนโดยรอบได้เข้ามาสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

ขณะที่พื้นที่สีเขียวแห่งที่สาม บริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถึง อาคารรัฐประศาสนภักดี เป็นพื้นที่แนวยาว รวมประมาณ 12.05 ไร่ โดย DAD เตรียมดำเนินการปลูกต้นไม้ใหญ่เรียงยาวเป็นทิวแถวกว่า 1,200 ต้น เพื่อเป็นร่มเงา ช่วยลดมลภาวะ  อีกทั้งสีเขียวสลับสีเหลืองของดอกราชพฤกษ์ ช่วยให้สบายตาอีกด้วย 
ซึ่งถนนเส้นนี้ DAD มีเป้าหมายยกระดับให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อมองจากจุดชมวิวเหนืออาคาร C

สำหรับพื้นที่สีเขียวแห่งที่สี่ คือด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ขนาดพื้นที่ 12.65 ไร่ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับสวนหลังศาลพระพรหม โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะกลายเป็นสวนสาธารณะ ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ อยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกของอาคารรัฐประศาสนภักดี สามารถมองเห็นอาคาร C ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ อีกด้วย และพื้นทีสีเขียวแห่งที่ 5 แห่งสุดท้าย จะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอาคาร B กับอาคาร C ขนาดพื้นที่ 5.1 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง โดย DAD ได้ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยของคนเดิน ลดความแออัดของการจราจร และพัฒนาให้พื้นที่ด้านบนเป็นสวนสวยให้ผู้คนที่เข้ามาติดต่อหรือทำงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ใช้พักผ่อนและช่วยลดแสงสะท้อนสายตาได้อีกด้วย