เมื่อวันที่ 24 ก.พ.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ ทวิตเตอร์ (X) บัญชี "Srettha Thavisin" ระบุ ว่า รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวันศิลปินแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ในโอกาสนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดี และความขอบคุณไปยังศิลปินแห่งชาติได้อุทิศตนในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดงานศิลปะเพื่อจรรโลงใจชาวไทย และชาวโลกครับ

 


#เศรษฐาทวีสิน #SretthaThavisin #นายก #ศิลปินแห่งชาติ