เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 19 ก.พ. 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทช ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อพูดคุยแผนงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และแผนการฟื้นฟูเหมืองแร่โพแทซ พร้อมทั้งได้รับฟังรายงานถึงการฟื้นฟูเหมืองแร่ที่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า เป็นหนึ่งในธาตุอาหารสำคัญของปุ๋ย ในการเร่งผลผลิตทางการเกษตร สามารถลดการนำ และส่วนที่เหลือยังสามารถส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศ และจะเป็นเป้าหมายในการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้โครงการ สามารถนำเอาแร่โพแทซขึ้นมาใช้โดยเร็ว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน และให้สามารถอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

จากนั้นนายกฯ ได้เดินมาพบกับกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเหมืองแร่โพแทซ ที่อยากขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกการก่อสร้างออกไป เพราะที่ผ่านมาประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA และอยากให้เปิดเผยสัญญา โดยให้กลับไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติเหมืองแร่ปี 2560 และในฐานะที่นายกฯเป็นนักธุรกิจอยากให้ไปดูผลกระทบ เพราะชุมชนได้รับความเดือดร้อน ก่อนที่จะรูดซิปเนื้อนายกรัฐมนตรีแล้วแตะที่หน้าอก

 

นอกจากนี้ยังอยากนายกฯ ไปดูเรื่องโครงการที่ด่านขุนทด และแก้ปัญหาตรงนั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเข้าไปมีส่วนร่วม เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียง และการที่นายกรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่รับฟังเสียงจากประชาชน และอยากให้เป็นนายกของประชาชน จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือ และเดินทางกลับทันที ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธานี