เมื่อวันที่ 18 ก.พ.67 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพเก่าพร้อมข้อความในเฟซบุ๊ก หัวข้อ “วันวานท่านนายกทักษิณ ชินวัตรกับNight Safari” ระบุว่าวันวานท่านนายกทักษิณ ชินวัตรกับNight Safari

ภาพที่เห็น 20 ปีมาแล้ว นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรมอบนโยบายและเป้าหมาย ปลอดประสพ อธิบดีกรมป่าไม้และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายความและปฎิบัติ สิ่งนี้คือ Night Safariที่เชียงใหม่ ที่อยู่และเจริญเป็นหน้าเป็นตาของเชียงใหม่มาจนทุกวันนี้

วันนี้ ท่านอยู่เมืองไทย มีอิสระเสรี ได้กลับบ้าน ได้พบครอบครัวและลูกหลาน จะได้พบปะสังสรรค์กับกัลยาณมิตร ในฐานะปู่และตา การบริหารหลาน 6 คน รับรองว่า ยากกว่าดูแลประชาชน 65 ล้านคนแน่นอน ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงขึ้น แล้วผมจะขอไปกราบเยี่ยมที่บ้านครับ