ชาวนานับร้อยครอบครัวขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว จากนั้นสหกรณ์นำข้าวเปลือกไปขายต่อให้โรงสีหวังกำไรแต่เจอพิษโรงสีอ้างขาดสภาพคล่องไม่นำเงินมาจ่ายให้สหกรณ์ จึงทำให้สหกรณ์ก็ไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนา ส่งผลเดือดร้อนกันทั่วหน้าจึงรวมตัวชุมนุมเรียกร้องผ่านสื่อ ล่าสุด รมว.เกษตรส่งที่ปรึกษาเจรจาแจ้งข่าวดีภายในสิ้นเดือน ก.พ. 67 นี้  กระทรวงเกษตรจะช่วยหาเงินให้สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูนนำมาจ่ายให้ชาวนา


      วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อเวลา 13.00 น. นายพรชัย อินทร์สุข อดีต ส.ส.พิจิตร เขต 1 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ , คณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (รัฐวิสาหกิจ) , คณะที่ปรึกษา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ไปที่วัดทุ่งโม่ง หมู่ 7 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เพื่อพบกับกลุ่มชาวนากว่า 100 คน ที่ได้รับความเดือดร้อนสืบเนื่องมาจากชาวนากลุ่มดังกล่าวได้นำผลผลิตข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 ไปขายให้กับสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จากนั้นสหกรณ์ฯ ก็ออกตั๋ว ซึ่งเป็นใบรับสินค้าให้กับชาวนาและกำหนดวันนัดหมายให้มารับเงินค่าข้าวเปลือกในวันถัดไป แต่เมื่อถึงวันนัดสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูนกลับพูดผลัดผ่อน โดยอ้างว่าเหตุที่ยังไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนาก็เนื่องจากโรงสีที่มารับซื้อข้าวเปลือกไปนั้นไม่นำเงินมาจ่ายให้กับสหกรณ์ โดยมีการจ่ายเงินค่าข้าวเปลือกให้ชาวนาไปได้แค่ 30% ส่วนที่ค้างอยู่อีก 70% ก็เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาทเศษ ซึ่งชาวนาก็ใช้เวลาทวงถามนานกว่า 3 เดือน ก็ไม่ได้เงินเสียที จึงทำให้ชาวนาเดือดร้อนกันทั่วหน้า เพราะชาวนาต่างมีหนี้สิน มีค่าเช่านา มีค่ารถเกี่ยวข้าว ค่าปุ๋ย ค่ายา ต้องส่งดอกส่งต้นกับ ธกส. ที่เร่งรัดทวงหนี้ จึงเป็นเหตุให้ชาวนารวมตัวชุมนุมประท้วงและร้องสื่อมวลชนขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหาช่องทางในการช่วยเหลือ


    ล่าสุด ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบให้  นายพรชัย อินทร์สุข อดีต ส.ส.พิจิตร เขต 1 ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ไปชี้แจงกับกลุ่มชาวนา จากนั้น ที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ได้โฟนอินต่อสายตรงพูดคุยกับชาวนา โดยผ่าน นายพรชัย ซึ่งให้คำยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการหาทางช่วยเหลือชาวนา อ.วังทรายพูน ด้วยการหาแหล่งเงินทุนให้ สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูนกูยืมเงิน ซึ่งมั่นใจว่าจะได้เงินครบตามจำนวนที่ค้างชำระค่าข้าวเปลือกของชาวนาให้ได้นำเงินมาจ่ายให้ภายในวันที่ 29 ก.พ. 67 นี้ ได้อย่างแน่นอน


      นอกจากนี้ นางสุจินดา อินทร์สุข ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน ก็ยังได้บอกกล่าวกับชาวนากลุ่มนี้ว่า จากการที่ชาวนาได้เงินล่า ช้าดังนั้นสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน ก็จะจ่ายเงินเพิ่มให้อีกตันละ 100 บาท เพื่อเป็นค่าชดเชยจากเหตุขัดข้องและล่าช้าดังกล่าว ซึ่งชาวนาหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงต่างพึงพอใจและตั้งใจรอให้ถึงวันที่ 29 ก.พ. 67 ซึ่งเป็นวันนัดว่าจะได้เงินจริงหรือไม่ ซึ่งผู้สื่อข่าวจะได้รายงานความคืบหน้าให้ได้ทราบต่อไป