บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดโครงการ “บขส.ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ ปี 7” โดยนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) ส่งผู้โดยสารเที่ยวแรก เวลา 20.00 น. เมื่อวันที่ 16 ก.พ.67 ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ไปมนัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้โดยสาร สนใจเข้าร่วมเดินทางไปกับ บขส. ในเที่ยวแรก  กว่า 100 คน บขส. ได้จัดรถโดยสาร รองรับ จำนวน 3 คัน

สำหรับโครงการ “บขส.ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ ปี 7” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยปีนี้ บขส.เปิดให้บริการ จำนวน 7 เที่ยว ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2567 อัตราค่าโดยสาร ไป-กลับ เพียง 499 บาท (ไม่รวมค่าขึ้นเขา) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร 02-537-8737 หรือ บขส. Call Center 1490