นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่มีชื่อ สำนักงาน กสทช. ไปปรากฎในระบบการยื่นภาษีออนไลน์ ขณะนี้ได้รับทราบจากกรมสรรพากรแล้วว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการปรับปรุงระบบการยื่นภาษีออนไลน์ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนที่กำลังยื่นภาษีประจำปี 2566 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอีกครั้งก่อนทำการกดยืนยันยื่นภาษี และระมัดระวังลิงก์ที่ส่งต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อป้องกันภัยที่มาจากมิจฉาชีพในช่วงนี้ด้วย