วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง  นายสุชาติ ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือคัดค้านปลดล็อคขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดคลองกระจง อ.สวรรคโลก และนายบรรเจิด ทิศอุดร ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอออล์ จังหวัดสุโขทัย(ภปค.) 

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอออล์ ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ขอแก้ไขช่วงเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเดิม คือ 11.00น.-14.00น. และ 17.00น.-24.00น. ให้สามารถจำหน่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ด้าน นายบรรเจิด ทิศอุดร ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอออล์ จังหวัดสุโขทัย(ภปค.) กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯมีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก  เพราะหากมีการปลดล็อคช่วงเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จะมีผลกระทบต่อ เด็ก เยาวชน ประชาชน  เพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม และโรคภัยไข้เจ็บ  เป็นการเพิ่มปัญหาให้สังคมไม่มีที่สิ้นสุด  ดังนั้นจึงมายื่นหนังสือคัดค้านในวันนี้ และยังคงสนับสนุน การบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551 ตามมาตรา28(11.00น.-14.00น. และ 17.00น.-24.00น.) เหมือนเดิมต่อไป