วันที่ 16 ก.พ. 67 (เวลา 10.00น.) พ.อ.จักรพงษ์    โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ในฐานะประธานชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว เป็นประธานฝ่ายไทย, พ.อ.บุนวาน  พมมะวง หน.กองบัญชาการทหาร นครหลวงเวียงจันทน์ ในฐานะหัวหน้าชุดฯ ของ สปป.ลาว ได้เป็นประธานร่วมการประชุมชุดประสานงานฯ ครั้งที่ 11/2567  ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมด่านศุลกากร ชั้น 2 ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อ.เมือง จ.หนองคาย  เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศในทุกระดับ และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ร่วมกัน

ซึ่งที่ผ่านมาการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขงของฝ่ายไทย(จังหวัดหนองคาย) และ นครหลวงเวียงจันทน์ มาแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อ 25 พ.ย .65 ฝ่ายไทย(จังหวัดหนองคาย)เป็นเจ้าภาพ ในพื้นที่ฝั่งไทย-สปป.ลาว บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ครั้งที่ 2 เมื่อ 31 ส.ค.66 ฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพ ในพื้นที่ฝั่ง เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ และฝั่งพื้นที่ อ.สังคม จ.หนองคาย 

โอกาสนี้ ทั้งฝ่ายไทย-สปป.ลาว ได้สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ที่ผ่านมา ที่มีการตรวจยึดยาบ้า,ยาและ เฮโรอีน ได้เป็นจำนวนมาก กรณียาบ้าในฝั่งไทยจะตรวจยึดได้ครั้งละจำนวนมากแล้ว ช่วงหลังยังมีการจับกุมและตรวจยึดใน สปป.ลาว ได้เป็นจำนวนมากขึ้น 

ขณะที่ กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย บก.ควบคุม ที่ 2  ได้มีการบูรณาการร่วมหลายหน่วยในปี 66 และต้นปี 67  นี้มีการตรวจยึดยาบ้า,ยาไอซ์,เฮโรอีน พื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวนมาก  ในห้วงเดียวกัน สปป.ลาวสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ อีกเป็นจำนวนมาก ก่อนที่ขบวนการจะลักลอบนำข้ามฝั่งมายังประเทศไทย  ซึ่งถือว่าเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ทาง สปป.ลาว ประกาศปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น

อย่างไรก็ตาม ห้วงที่ผ่านมายังคงปรากฏข่าวสารความพยายามในการลักลอบขนจากแหล่งผลิตผ่านพื้นที่ของ สปป.ลาว เพื่อนำเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ายไทยโดยชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์) จึงขอความร่วมมือชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว-ไทย (นครหลวงเวียงจันทน์-จังหวัดหนองคาย) กวดขันและสกัดกั้นเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ

โดยฝ่ายไทยให้ประสาน พ.อ.สุภัทร  ชูตินันทน์  รอง ผบ.ควบคุมที่ 2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี /หน.ชุดทำงานได้โดยตรง  รวมทั้งขอให้มีการจัดลาดตระเวนร่วมบริเวณแนวชายแดนระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย-ลาว ในระดับหน่วยเฉพาะกิจ กับกองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์  เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติด สินค้าหนีภาษี และอื่น ๆ 

ทั้งนี้ พ.อ.จักรพงษ์    โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ยืนยันว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ที่ดีและไม่เกิดปัญหาเรื่องต่างๆ มายาวนาน จึงควรมีความร่วมมือกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมติดตามขบวนการค้ายาเสพติดและประสานความร่วมมือกันต่อไป