เมื่อเวลา 08.00 น. วัน16 ก.พ. 2567 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา กว่า 2,000 คน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง ร่วมกิจกรรม “จังหวัดปทุมธานี รวมพลังถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายธูปเทียนแพ ถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวแถลงการณ์น้อมแสดงความจงรักภักดี จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ พร้อมโบกธงสีม่วง แสดงถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมา


โอกาสนี้  ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ ของจังหวัดปทุมธานี ต่างร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ กิจกรรม “จังหวัดปทุมธานี รวมพลังถวายความจงรักภักดี” จัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและชาวปทุมธานีตลอดมา โดยที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งยังเสียสละตนเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและชาวปทุมธานีในด้านต่าง ๆ อาทิ 


- ด้านการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- ด้านการเกษตร ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิชัยพัฒนา โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ 
- ด้านเทคโนโลยี พระองค์ทรงสนพระหฤทัยในด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี อยู่เป็นนิจ


นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง “ร้านกาแฟชายทุ่ง” บริเวณถนนรังสิต-นครนายก คลองสี่ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 19 ไร่ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวทั้งหมด ภายในแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนร้านกาแฟชายทุ่ง สวนดอกไม้ บ่อปลา และแปลงผักสวนครัว โซนที่ 2 เป็นนาข้าวแปลงนาสาธิต โซนสุดท้ายเป็นที่ดินว่างเปล่า 11 ไร่ เป็นที่สำหรับทำโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดิน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย


ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี น้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ในการพิทักษ์ รักษา ปกป้อง มิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ได้รวมพลังกันในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอันเป็นการปฏิบัติบูชา น้อมเกล้า ฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 

 

#กรมสมเด็จพระเทพ #ขบวนเสด็จ