วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 67 ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก Chaiyan Chaiyaporn ระบุข้อความว่า

คิดอีกมุมหนึ่ง

“คน” ที่เป็นสมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์ แม้จะมีจำนวนน้อย แต่จะไปไหนมาไหน ก็ลำบาก

ลำบากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของ “คน” อื่นๆจำนวนมาก

ยิ่งมีกรณี ที่ “คน” บางคน ขับรถมากดแตรทวงถาม “สิทธิ์เสรีภาพ” ในการใช้ถนนของ “คน” ส่วนใหญ่ในขณะที่มีขบวนเสด็จของสมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นส่วนน้อย-น้อยมากที่สุดของประเทศ

————  

 

เมื่อนับจำนวนครั้งของขบวนเสด็จในปีๆหนึ่ง

พบว่า สมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็น “คน” ส่วนน้อยนิด มีสิทธิ์เสรีภาพ “น้อยมาก-น้อยที่สุด” ในการเดินทางไปไหนมาไหนในสถานที่ต่างๆที่ “คนธรรมดา” ซึ่งเป็นคนจำนวนมากมีสิทธิ์เสรีภาพจะไปได้ โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องพิเศษน่าตื่นเต้นอะไร

ยิ่งถ้ารู้ว่า ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของจำนวนขบวนเสด็จ เป็นการเดินทางไปทำงาน

จึงพบว่า คนจำนวนน้อยนิดที่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานะแห่งอภิสิทธิ์สูงสุดที่ว่านี้

กลับมีสิทธิเสรีภาพในการไปไหนมาไหน น้อยมากถึงน้อยที่สุด

คงยากที่จะเห็น คนจำนวนน้อยนิดนี้สามารถใช้เสรีภาพส่วนตัว ในการเดินเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆที่ตนอยากไป

—————-

ถ้า “คนที่กดแตร“ ต้องการทำให้ คนในสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์รู้สึกลำบากใจกับการทำหน้าที่การงานตามสถานะ เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับ ”คนส่วนใหญ่“

จนทำให้ท้อใจในสถานะกำเนิดที่ไม่มีใครเลือกได้ แต่สละได้

คนที่กดแตรก็ดี หรือคนที่พยายามสร้างเงื่อนไขแบบนี้ก็ดี

การกระทำแบบนี้ ถือเป็นการกัดเซาะบ่อนทำลายสถานะของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมด

ก็เท่ากับกัดเซาะบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ นั่นเอง

และเท่ากับการกัดเซาะบ่อนทำลายรูปแบบการปกครองที่ใช้อยู่ขณะนี้

 

#ไชยันต์ไชยพร #ขบวนเสด็จ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย