เมื่อเวลา 16.00น. วันที่ 15 ก.พ.67 นิสิตจุฬาฯ ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน จำนวนมาก รวมตัวกันสวมใส่เสื้อสีม่วงแสดงพลังปกป้องและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และน้อมถวายกำลังใจให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งประเทศ ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย