เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567  ที่ท่าข้าม 23.(วังแก้ว) ริมแม่น้ำเมยชายแดนไทย=เมียนมา หมู่ 4.ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ "ป.โดม" ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สอด(ปลัดอาวุโส) อ.แม่สอด จ.ตาก เดินทางไปร่วมงานทำบุญท่าข้าม ท่า 23 วังแก้ว  และ ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด =H.B.D.  นายคำ จันทร์บุญ "พ่อเลี้ยงคำ" ผู้ประกอบการท่า 23 วังแก้ว และแม่สุข จันทร์บุญ โดยมีนายโสฬส    จันทร์บุญ "เสี่ยชัย"  บุตรชายคนโต"พ่อเลี้ยงคำ" พร้อมร.ต.ธงชัย มณีศร "หมวดธง" บุตรเขย  และลูกๆหลานๆ ทุกคนร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ที่้เดินทางมาร่วมงาน

โดยมีญาติๆ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนที่นับถือนายคำ จันทร์บุญ "พ่อเลี้ยงคำ"  และแม่สุข  จันทร์บุญ  เดินทางมาร่วมงานทำบุญและแสดงความยินดีจำนวนมาก  โดยพิธีทำบุญนั้นมีครูบาแก้ว จากวัดดอยทีมู อ.แม่ระมาด จ.ตาก มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการมาร่วมงานทำบุญและแสดงความยินดี ครั้งนี้ นอกจากมีนายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ "ป.โดม" ปลัดอาวุโส อ.แม่สอด มาร่วมงานแล้ว ยังมีนายปณิธิ ระวังนาม"รองป้อม" รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก=นายเอนก ตันคำแดง "นุ้ยส์ เมืองฉอด"  สมาชิกสภา

เทศบาล(สท.)นครแม่สอด=กำนัน=ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ รวมทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นและแขกผู้ใหญ่ นักธุรกิจ ในพื้นที่ เดินทางมาร่วมงานแสดงความยินดีกับ" พ่อเลี้ยงคำ" จำนวนมาก รวมทั้งร่วมร้องเพลง และเป่าเค๊ก H.B.D. แสดงความยินดี ร่วมกันอีกด้วย