อำเภออรัญประเทศจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่วันวาเลนไทน์ สัญญารัก ปราสาทเขาน้อยสีชมพู คุณตา 82 ปี ควงคุณยาย 78 ปี จดทะเบียนสมรสรอบสองหลังอยู่กินกันมา 50 กว่าปี ณ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานและนายทะเบียนการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567 “สัญญารัก ปราสาทเขาน้อยสีชมพู” โดยมี นายธงรบ บานเย็น กำนันตำบลคลองน้ำใส นายธนวัฒน์ โกมลกุล นายก อบต.คลองน้ำใส ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ตชด.นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมในพิธีการจดทะเบียนสมรส สัญญารัก ปราสาทเขาน้อยสีชมพู และมีคู่บ่าวสาวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 คู่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service 2.เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภออรัญประเทศ 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง และตระหนักถึงการจดทะเบียนสมรสที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานจดทะเบียนสมรสในวันนี้ก็คงเป็นคู่ของคุณตาคุณยายคู่นี้ คุณตาประดิษฐ์  พิมพิสาร อายุ 82 ปี และ คุณยายบุญจรัส   บุญพิมพ์ อายุ 78 ปี ที่ลูกๆ หลานๆ และเจ้าหน้าที่ คอยช่วยกันพยุงขึ้นมาจดทะเบียนกันที่ ปราสาทเขน้อยสีชมพู ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากการสอบถามเคล็ดลับในการครองชีวิตคู่ให้ยืดยาวนั้น คุณตาบอกว่า คู่ของคุณตานั้น อยู่กินกันมา 50 กว่าปีแล้ว นี้เป็นการจดทะเบียนสมรสครั้งที่2

  ก่อนหน้านี้ เคยเกิดอุบัติเหตุทางชีวิตทำให้ต้องหย่าร้างกันไป เลยถือโอกาสวันนี้ที่ทางอำเภออรัญประเทศจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ ที่ปราสาทเขาน้อยสีชมพู เละกลับมาจดทะเบียนกันอีกครั้งส่วนเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ให้ยาวนานนั้น ก็ต่างฝ่ายก็ต้องให้อภัยกันและกัน การไว้ใจกัน ความซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่นั้นเอง

สำหรับ ปราสาทเขาน้อย หรือ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นปราสาทหินที่เชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าปราสาทนี้สร้างในพุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15 และคงความสำคัญจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16[1] ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู ในเขตตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากพรมแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีเนื้อที่เขตโบราณสถานทั้งสิ้นประมาณ 50 ไร่ ปัจจุบันที่เชิงเขาข้าง ๆ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ได้กลายเป็นที่ตั้งของวัดเขาน้อยสีชมพูซึ่งปรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง.