เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 นาย ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริกาภายในตลาดนัดเรือบิน ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

        นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าว่า ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อกวดขันและประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ ห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าใช้บริการ ห้ามไม่ให้มีการพกพาอาวุธ ยาเสพติดตลอดจนการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี การพนัน รวมทั้งการการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ในวันนี้เป็นการตรวจสถานบริการแบบใหม่ คือการตรวจแนะนำ มาพูดคุยกับเจ้าของร้าน ให้คำแนะนำ เป็นการป้อมปราม จะไม่เข้าไปรบกวนผู้ใช้บริการ จะนำกำลังมาอยู่ภายนอกสถานบริการ และที่ด้านหน้าจะมีการตั้งโต๊ะ และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจภายในร้านหากพบผู้มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยจะเรียกออกมาตรวจด้านหน้าเป็นกรณีไป เป็นการตรวจรูปแบบใหม่เป็นการตรวจแนะนำ ป้อมปราม