สำนักงานประกันสังคม จับมือ ธ.ก.ส. ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างประกันสังคมยุคใหม่ ผ่าน Application BAAC Mobile อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า รับจ้างทั่วไป หรือเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีช่องทางในการชำระเงินที่สะดวกครอบคลุมยิ่งขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วน 

             นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และนายไพศาล  หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


           

นายพิพัฒน์ รมว.แรงงาน กล่าวว่า ในปี 2567 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนงานประกันสังคมให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากผู้ประกันตน ด้วยการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้ใช้แรงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สำนักงานประกันสังคมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสร้างประกันสังคมยุคใหม่ ผ่าน Best e-Service จากการนำระบบ e-Claim มาใช้ในการให้บริการเบิก-จ่ายเงิน และพัฒนาช่องทางการชำระเงินสมทบผ่าน Application BAAC Mobile อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อพี่น้องที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า รับจ้างทั่วไป หรือเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีช่องทางในการชำระเงินที่สะดวกครอบคลุมยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจในการชำระเงินสมทบให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วน 


         

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อ Kick off การให้บริการรับชำระเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Application ธ.ก.ส. (BAAC Mobile) เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบได้ทุกที่ ทุกเวลา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกภูมิภาค และทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งนี้ ยังมีบริการรับสมัครผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
         

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดโครงการพัฒนาระบบรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตน และยกระดับการให้บริการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้สามารถนำส่งเงินรายเดือนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เพียงผู้ประกันตนกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และจำนวนเงินที่ประสงค์จะนำส่งเงินสมทบ และยืนยันรายการ ระบบของธนาคารจะส่งข้อมูลการนำส่งเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมแบบออนไลน์ได้ทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้บริการทางการเงินครบวงจรที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัย และความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ประกันตน มาตรา 40 โดยปัจจุบันธนาคารเปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน BAAC Mobile 2) บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ และ 3) เคาน์เตอร์สาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ