เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 13 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. พิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ.… แต่ครม.มีข้อสังเกตให้เปลี่ยนคำว่าชนเผ่าเป็นคำว่าชาติพันธุ์แทน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญ