วันที่ 12 ก.พ.2567 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา  นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใส่เสื้อสีม่วง แสดงพลังปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยนายพรเพชรนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีว่า

ด้วยเหตุที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง แม้จะทรงมีพระชนมายุมากขึ้น พระพลานามัยไม่แข็งแรง ก็ยังทรงงานหนักต่อเนื่อง ทรงเยี่ยมราษฎรภูมิภาคต่างๆอยู่เสมอ ทรงงานด้านวิชาการ ด้านการพัฒนา ทรงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกด้านอีกทั้งทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ด้านนิติบัญญัติ เสด็จพระราชดำเนินมายังรัฐสภา 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10ธ.ค.2523 และวันที่ 11ธ.ค.2558 ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปวงข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตา พระวิริยะอุตสาหะ และความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สมาชิกวุฒิสภาจึงร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอเจริญรอยตามเบื้องพระบาท ตั้งใจมั่นสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐาน จะบำเพ็ญคุณความดีในทุกด้าน เพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดิน จะสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป